Home Nach oben Älvdalen-Ign. Blyberg-Ign. Bredvad-P. Bredvad-Ign. Dala-Pisolith Glöte-Porphyr Grönklitt, rot Grönklitt, Violett Heden-Porphyr Högsrum-P. Idre-Porphyr Kallberget-Porphyr Lönneberga-P. Månsta-Porphyr Orrlok-Porphyr Oxåsen-Porphyr Nymala-Porphyr Påskallavik-GP. Påskallavik-P. Ragunda-Sphärolithp. Ragunda-QP. Rödo-QP. Rödö-QP. 1 Rödö-Syenitp. rot. Särna-QP. Sjögelö-Porphyr Småland-Ignimbrit Särna-Tinguait Savald-Dysberg-I. Gr. Venjan-P. rot. Venjan-P.

Norwegen
Schweden
Ostsee
Finnland

 

Vulkanite (Porphyre & Ignimbrite) aus Schweden

Älvdalen-Ignimbrit

 

Blyberg-Ignimbrit

Bredvad-Porphyr

Bredvad-Ignimbrit

Dala-Pisolith

 

Glöte-Porphyr

Roter Grönklitt-Porphyr

Violetter Grönklitt-Porphyr

 

Heden-Porphyr

Högsrum-Porphyr

Idre-Porphyr

Kallberget-Porphyr

 

Lönneberga-Porphyr

Månsta-Porphyr

Schwarzer Orrlok-Porphyr

 

Oxåsen-Porphyr

Nymala-Porphyr

Påskallavik-Granitporphyr

 

Påskallavik-Porphyr

Ragunda-Sphärolith-Porphyr

Ragunda-Quarzporphyr

 

Rödö-Quarzporphyr #1

Rödö-Quarzporphyr #2

Rödö-Syenit-Porphyr

 

Roter Särna-Quarzporphyr

Sjögelö-Porphyr

Småland-Ignimbrit

 

Särna-Tinguait

Såvald-Dysberg-Ignimbrit

 

Grauer Venjan-Porphyrit

 

Roter Venjan-Porphyrit