Home Nach oben Angermanland-Syenitgabbro Arnö-Granit Björna-Granit Bohuslän-Granit Filipstad-Granit Flivik-Granit Garberg-Granit Götemar-Granit Graversfors-Granit Graversfors porph. rotgrüner Järna-Gr. Karlshamn-Granit Kristinehamn-Granit Mariannelund-Gr. Rätan-Granit grüner Rätan-Gr. Revsund-Granit Rödö-Granit Rödö-Rapakivi Sala-Granit Siljan-Granit Stockholm-Granit Stockh.-Fleckengr. Uppsala-Granit Uthammar-Granit Vaggeryd-Syenit Vånevik-Granit Vänge-Granit roter Växjö-Granit grauer Växjö-Granit Zweiglimmergranit

Norwegen
Schweden
Dänemark
Ostsee
Finnland
Skandinavien

Plutonite mit Heimat in Schweden

Ångermanland-Syenit-Gabbro

 

Arnö-Granit

Björna-Granit

Bohuslän-Granit

Filipstad-Granit

 

Flivit-Granit

Garberg-Granit

 

Graversfors-Granit

Porphyrischer Graversfors-Granit

Götemar-Granit

Rot-Grüner Järna-Granit

Karlshamn-Granit

 

Kristinehamn-Granit

Mariannelund-Granit

Rätan-Granit

 

Grüner Rätan-Granit

Revsund-Granit

 

Rödö-Granit

Rödö-Rapakivi-Granit

Sala-Granit

 

Siljan-Granit

Stockholm-Granit

Stockholm-Flecken-Granit

 

Uppsala-Granit

Uthammar-Granit

Vaggeryd-Syenit

Vånevik-Granit

Vänge-Granit

Roter Växjö-Granit

 

Grauer Växjö-Granit

Ångermanland-Zweiglimmer-Granit